Ejerskifteforsikring – skal du vælge en billig ejerskifteforsikring?

Hvis du er midt i et huskøb- eller salg, ved du sikkert også, at de fleste eksperter anbefaler, at du tegner en ejerskifteforsikring. Men hvad er en ejerskifteforsikring egentligt? Hvorfor bør du tegne en sådan? – Og hvornår træder den i kraft? 

Skal du vælge en billig ejerskifteforsikring?

Som oftest er det sådan i Danmark, at du roligt kan vælge en billigere forsikring, det gælder f.eks. for både indbo– og husforsikringer. Her er der sjældent stor forskel på dækninger og vilkår hvad end du vælger en dyr eller billig forsikring. Det samme gælder grundlæggende for ejerskifteforsikringer, men med et meget stort men. Der er nemlig – i modsætning til andre forsikringer – den hage ved ejerskifteforsikringen, at du ikke kan flytte den til et andet selskab. Du kan kun tegne en ejerskifteforsikring ved ejerskifte – derefter er den låst. Det er derfor også en engangsbetaling. Det betyder altså, at har du valgt et forsikringsselskab som i mellemtiden går konkurs eller på anden vis kommer i problemer, så forsvinder din dækning.

Så udover at kigge på prisen og bare gå efter en billig ejerskifteforsikring, så bør du også være meget opmærksom på, at vælge et af de større og stabile forsikringsselskaber.

Få den billigste ejerskifteforsikring
Indhent nemt og enkelt 3 uforpligtende tilbud på forsikring i dag.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der både sikrer sælger og køber i forbindelse med en hushandel, hvis der viser sig at være fejl og mangler i huset, som ikke er beskrevet i tilstands- eller elinstallationsrapporten. En ejerskifteforsikring dækker også, hvis et eller flere forhold er beskrevet forkert i en af disse rapporter.

En ejerskifteforsikring definerer en skade som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse, der nedsætter husets værdi eller brugbarhed. En ejerskifteforsikring træder i kraft, når både elinstallations- og tilstandsrapport er udarbejdet.

Der er meget du skal være opmærksom på, når du vælger en billig ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er en god idé for både køber og sælger. Hvis du som køber vælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, overtager du nemlig risikoen for gamle fejl og skader, der er opstået før du overtog huset – og som derfor ikke er dækkede af den almindelige husforsikring. Herudover er du som sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler i huset i 10 år efter boligsalget, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring.

Du kan læse meget mere om hvad en ejerskifteforsikring dækker her.

Overordnet findes der to typer ejerskifteforsikringer:

Ejerskifteforsikring med standarddækning

En ejerskifteforsikring med standarddækning er for dig, der ønsker en billig ejerskifteforsikring. Denne type dækker:

 • Udbedring af skader, der allerede er tilstede på overtagelsesdagen, men ikke er nævnt (eller som er nævnt forkert) i tilstands- eller elinstallationsrapporten.
 • Hvis der er manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger.
 • Lovliggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.
 • Byggeudgifter, hvis du skal udbedre skader for at leve op til nutidens bygningskrav.

 Ejerskifteforsikring med udvidet dækning  

En ejerskifteforsikring med udvidet dækning dækker, udover ovenstående, også:

 • Tilfælde, hvor indretning i boligen er ulovligt udført.
 • Hvis der er forhold ved grunden, der skader boligen.
 • Ulovlige kloak- og stikledninger på grunden uden for fundamentet.
 • Skader på stikledninger og kloak.
 • Forurening på grunden, hvis myndighederne kræver, at du renser den.
 • Udslip af forbrugsvand, olie eller naturgas i forbindelse med en skade.
 • Skimmelafrensning af indbo.

houses

Varighed og pris ved en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 eller 10 år og koster mellem 15.000 og 30.000 kroner. Selvrisikoen ligger ofte mellem 5.000 og 30.000 kroner.

En ejerskifteforsikring fungerer ved, at sælger tilbyder køber en forsikring. Udgiften hertil deles så ligeligt mellem køber og sælger. Her skal det nævnes, at hvis køber ønsker en anden og dyrere ejerskifteforsikring, er sælger ikke forpligtet til at betale mere, end han/hun skulle ved det forsikringstilbud, der blev foreslået i første omgang. I så fald skal køber selv betale merudgiften. 

Ejerskifteforsikring – forbehold

En ejerskifteforsikring kan både tegnes for almindelige huse, rækkehuse, dødsbo, sommerhuse og ejerlejligheder. Imidlertid er det meget dyrt at tegne denne type forsikring for ejerlejligheder. Det skyldes, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden – men også alle dens fællesarealer.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikringer på landbrugsejendomme og andelsboliger. Herudover dækker en ejerskifteforsikring typisk ikke:

 • Mangler, der er beskrevet i tilstands- og elinstallationsrapporten.
 • Synlige fejl, man ikke kan undgå at se.
 • Fejl og mangler som køber kender til på overtagelsesdagen.
 • Småfejl, der ikke har den store betydning.
 • Fejl og mangler husets type og alder taget i betragtning.
 • Fejl grundet slid eller manglende vedligeholdelse.
 • Udgifter til advokat, hvis du benytter dig af advokatbistand for at opnå en eller anden forsikringsdækning.

 

Ejerskifteforsikring og skimmelsvamp

Skimmelsvampeskader er ofte dækkede af en ejerskifteforsikring. Skaden skal dog være så omfattende, at den relativt set forringer husets brugbarhed eller værdi. En ejerskifteforsikring dækker ikke skimmelskader, hvis de – grundet husets alder og stand – må forventes. Hvis du eksempelvis opdager skimmelsvamp i din uisolerede og gamle kælder, vil ejerskifteforsikringen sandsynligvis ikke dække. Omvendt vil den i mange tilfælde dække, hvis der kommer skimmelsvamp i en ny og velholdt bolig.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top