Forsikringer i forbindelse med boligkøb

Fra den dag du – med favnen fuld af flyttekasser – overtager din nye bolig, er det fulde risikoansvar herfor også dit. Det betyder, at du allerede fra første dag skal sørge for at have styr på dine boligforsikringer. Men hvilke forsikringer skal du tegne? – og hvilke overvejelser bør du gøre dig herom?

At købe ny bolig er i sig selv ofte en dyr fornøjelse. Endnu dyrere kan det dog blive, hvis du ikke får tegnet de nødvendige forsikringer allerede fra den dag, du får nøglen til huset eller lejligheden. Med overdragelsen af nøglen følger nemlig også det fulde ansvar for boligen. Det betyder, at du skal betale hele erstatningssummen af egen lomme, hvis der sker en skade på din bolig, inden du får tegnet en forsikring.

Nedenfor hjælper vi dig derfor med at finde ud af, hvilke forsikringer, du bør tegne i forbindelse med overtagelsen af et hus eller en lejlighed.

Ejerskifteforsikring

Få den billigste ejerskifteforsikring
Indhent nemt og enkelt 3 uforpligtende tilbud på forsikring i dag.

 • En ejerskifteforsikring er en forsikring, der sikrer, at både du og sælger er dækkede ind, hvis du skulle opdage skader i din nye bolig, der er opstået inden overtagelsestidspunktet.
 • En forudsætning for denne forsikring er, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.
 • Forsikringen dækker kun fejl og mangler, der ikke står beskrevet i enten tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten (eller som står forkert beskrevet heri).
 • I forbindelse med ejerskifteforsikringer skal du overveje, hvorvidt du ønsker en basisdækning eller en udvidet dækning.
  • En basisdækning dækker udbedring af skader, manglende eller nedsat funktion af elinstallationer og byggeudgifter, hvis du skal udbedre skader.
  • En ejerskifteforsikring med udvidet dækning dækker herudover også ulovlig indretning af boligen, skadende, forurenende eller ulovlige forhold ved grunden og skimmelafrensning af indbo.
 • En ejerskifteforsikring dækker i 5-10 år og koster typisk mellem 5.000 og 30.000 kroner.

Hvis du vil vide mere om denne forsikring, kan du med stor fordel læse mere på forsikringsguide.net.

Husforsikring

Få den billigste husforsikring
Indhent nemt og enkelt 3 uforpligtende tilbud på forsikring i dag.

 • En husforsikring kaldes også villaforsikring, parcelhusforsikring og husejerforsikring.house-guide
 • En husforsikring dækker først og fremmest din bolig og dens elinstallationer ved brand, storm, hærværk og frost.
 • Herudover dækker en husforsikring, hvis en forbipasserende kommer alvorligt til skade på din grund (eksempelvis på grund af manglende snerydning).
 • Den dækker også, hvis du skulle få brug for en advokat til at afgøre forhold vedrørende din bolig.
 • En husforsikring dækker kun pludseligt opståede skader – og hermed ikke skader grundet huset alder, manglende vedligeholdelse med mere.
 • Du kan udvide din husforsikring, så den også dækker glas, kummer, insektskader, svamp, råd, stikledninger, skjulte rør, skjulte kabler, skadedyr, kosmetiske skader med mere.

Du kan læse mere om husforsikringer på forsikringsguide.net.

Indboforsikring

 • En indboforsikring kaldes ofte både familieforsikring og basisforsikring.living-room
 • Denne forsikring dækker skader på dine ejendele – altså alt, der ikke er fast inventar i din bolig.
 • Den dækker blandt andet ved brand, lynnedslag, storm, eksplosioner, tyveri, røveri, strømafbrydelser.
 • Ofte indeholder en indboforsikring også en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du kommer til at lave skade på andres ejendele.
 • Mange indboforsikringer indeholder også en dækning, der sørger for, at dine ejendele også er dækkede, når du har dem med på rejser i udlandet.
 • Du skal være opmærksom på, om værdien af dit indbo ændrer sig, når du flytter.
 • Endvidere skal du sikre dig, at din indboforsikring dækker under flytningen, så du kan få erstatning, hvis din ejendele beskadiges under transporten.
 • Du kan købe tillægsforsikringer til din indboforsikring, så elektronik, cykler, særlige værdigenstande med mere også er dækkede.

Få mere viden om indboforsikringer på forsikringsguide.net.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top