Guide: Hvor meget koster en ejerbolig egentligt om måneden?

Går du med planer om at erstatte din titel som boliglejer med ordet boligejer? Har du fundet drømmehuset eller -lejligheden? Og vil du gerne vide, hvor meget det egentligt koster at eje sit eget tag over hovedet? Ja? Så er denne artikel relevant for dig. Vi giver dig nemlig overblik, beregningsmetoder med mere, så du nemt og overskueligt kan finde ud af, hvor meget din drømmebolig vil koste om måneden. 

Beregn hvad et lån koster

De fleste mennesker skal låne penge af banker og realkreditinstitutter, når de skal købe hus eller lejlighed. Hvis det samme er tilfældet for dig, skal du både indtænke ord som renter, afdrag, løbetid og så videre, når du skal finde ud af, hvor meget det egentligt koster om måneden at betale af på en bolig. Det kan være ret kompliceret… Vi har gjort det nemmere for dig med henholdsvis boligudgiftsmetoden og annuitetsformlen.

Få 3 uforpligtende tilbud på et boliglån!
I tvivl om, hvad du kan låne? Få 3 gode tilbud!

Boligudgiftsmetoden – en grov beregningsmodel til beregning af hvad en ejerbolig koster

Når du selv skal finde ud af, hvor meget et hus eller en lejlighed helt konkret koster om måneden, kan du blandt andet benytte dig af den grove beregningsmodel boligudgiftsmetoden. Her dividerer du husets samlede pris med 165, og regner på den måde den månedlige boligudgift ud.

Lad os eksempelvis antage, at det hus, du har i tankerne, koster 3,5 millioner. Ved at dividere 3.500.000 med 165, får du 21.212. Det vil altså sige, at  det i grove træk koster 21.000 kroner om måneden at betale af på et hus til 3,5 millioner kroner. Nedenfor har vi lavet en ’beregner’, hvor du – ved at indtaste din drømmeboligs totale pris – kan regne ud, hvad det koster om måneden at betale af på denne bolig.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]

Ved denne beregningsmodel skal du være meget opmærksom på, at der hverken tages højde for renter, lånets løbetid eller lignende. Du skal derfor ikke stole blindt på resultatet, men kun bruge modellen til at få et nogenlunde fingerpeg om, hvor meget boligen koster.

Annuitetsformlen – en lidt ’finere’ beregningsmodel

Hvis du selv vil foretage en lidt mere præcis beregning, kan du benytte dig af annuitetsformlen. Annuitetsformlen benyttes (som ordet antyder) til beregning af udgifterne ved annuitetslån. Annuitetslån er en låntype, hvor lånet både tilbagebetales med lige store beløb og tidsintervaller. Et annuitetslån er opbygget af en hovedstol (det lånte beløb) og en ydelse per betaling (afdrag + rente).

Formlen for annuitetslån ser således ud:

Formlen for annuitetslån

 


hvor:

G = hovedstolen (størrelsen på lånet).
Y = ydelsen per termin (det faste beløb, man betaler).
r = rentefoden per termin angivet i decimaltal.
n = antal terminer, lånet skal betales over.

Ovenstående formel bruges til at regne lånets størrelse ud, hvis man kender ydelsen og lånets løbetid. Da vi er interesserede i at regne den månedlige ydelse for en bolig til en bestemt pris ud, starter vi med at omskrive formlen:

Beregning af den månedlige ydelse

Ud fra denne formel kan du beregne, hvor meget det egentligt koster at betale af på en bolig. Lad os antage, at du er blevet tilbudt en rente på 6,5 % per år. Hvis dette omregnes til et decimaltal, giver det 0,065. Lad os herefter antage, at lånets løbetid skal være 20 år. Og lad os til sidst antage, at dit drømmehus koster 3,5 millioner (som ved boligudgiftsmetoden). Da vi er interesserede i den månedlige udgift, dividerer vi til sidst hele beløbet med 12. Det skal du dog kun gøre, hvis rentesatsen og løbetiden – som her – er angivet i år. Hvis de i stedet er angivet i måneder, vil formlen ligeledes regne ydelsen ud i måneder.

Variablerne har nu fået følgende værdier:
G = 3.500.000
Y = ?
r =0.065
n = 20

Hvis disse værdier indsættes i annuitetsformlen, ser formlen sådan ud:

f3

 

Y er altså lig med 26.471. Det betyder, at det, ud fra denne beregningsmodel, koster lidt over 26.000 kroner om måneden at betale af på et hus til 3,5 millioner kroner.

Nedenfor har vi gjort det muligt for dig at regne din månedlige boligydelse ud. Du skal blot indtaste husets totale pris, den årlige rente og lånets løbetid i år – så klarer annuitetsformlen resten.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]

NB! Husk, at du ikke må stole blindt på rentefoden og derved hovedstolen i disse beregninger, da også andre faktorer spiller ind for den månedlige ydelse. Vi anbefaler derfor, at du betragter beløbet som vejledende og i stedet kontakter din bank for et mere præcist beløb.

Andre udgifter som boligejer

Det er vigtigt, at du ikke sætter dig for hårdt, når du skal købe ny bolig. Det skyldes, at der – udover ydelser til banker og realkreditinstitutter – også er knyttet en række løbende udgifter til det at være boligejer. Hvis du er nyudklækket boligejer, kan disse udgifter nemt poppe op som ubehagelige overraskelser. Derfor har vi samlet en liste over de mest almindelige udgiftsposter for boligejere.

  • Tinglysning af skøde. Når du køber en bolig, skal skødet tinglyses. Et skøde er et bevis på, at boligen er overgået fra sælger til køber. For en bolig til 3,5 millioner koster tinglysningen omkring 20.000 kroner. Herudover skal dit boliglån tinglyses. For en bolig til 3,5 millioner kroner koster dette omkring 45.000 kroner.
  • Ejendomsværdiskat og grundskyld. Når du ejer en bolig, skal du betale skat af din ejendom til staten og skat af din grund til din kommune. Skatten af din ejendom kaldes ejendomsværdiskat, mens skatten af din grund kaldes grundskyld. Grundskylden beregnes som en promillesats af din grunds værdi. Du skal være opmærksom på, at ejendomsværdiskatten og grundskylden kan være et højt beløb, og at disse skatter kan stige med tiden.
  • Hvis din drømmebolig er en ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at der i mange tilfælde er en ejerforening i ejendommen. Ejerforeninger er små driftsfællesskaber, hvor I alle lægger et bidrag til vedligehold, renovation med mere.
  • Hvis du har lånt penge til et hus, er det vigtigt, at du sørger for, at det er forsikret ordentligt. Herunder hører brandforsikring, husforsikring, indboforsikring med mere.
  • Når man ejer en bolig, er det vigtigt, at man lægger penge til side til vedligeholdelse. Herunder hører blandt andet vedligeholdelse af tag, tagrender, træværk, vinduer, maling, stikkontakter, gulve, fuger, afløb med mere. Beløbets størrelse afhænger af huset alder, dine vedligeholdelsesambitioner og så videre.
Få 3 uforpligtende tilbud på et boliglån!
I tvivl om, hvad du kan låne? Få 3 gode tilbud!

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top