Hur kan jag barnsäkra mitt hem?

Hem kan vara väldigt farliga för vuxna, barn och husdjur om vi inte tänker till om säkerheten. Det finns några enkla saker som du kan göra för att ditt hem ska vara säkert för ditt barn. Vi ska ta en titt på några av de viktigaste sakerna du bör göra för att undvika onödiga olyckor och skador.

 1. Säkra möbler och tunga föremål: Fäst bokhyllor, TV-apparater och andra tunga möbler i väggen för att förhindra att de välter. Se till att tunga föremål är säkert placerade och inte kan falla ner.
 2. Skydda vassa kanter: Använd hörnskydd på möbler med vassa kanter, som bord och hyllor, för att förhindra skador om barnet ramlar.
 3. Installera grindar vid trappor: För att förhindra fallolyckor, installera säkerhetsgrindar vid toppen och botten av trappor.
 4. Säkra fönster och balkonger: Installera fönsterlås och balkongnät för att förhindra att barn faller ut. Se till att möbler som barn kan klättra på inte står nära fönster eller balkonger.
 5. Skydda eluttag: Använd säkerhetspluggar eller skydd för att blockera oanvända eluttag. Se till att alla sladdar och kablar är utanför barns räckvidd. Om du har elektriska apparater som luftrenare stående på golvet bör dessa har barnlås. Samma sak för köksmaskiner som brödmaskiner.
 6. Säkra dörrar och skåp: Installera säkerhetslås på skåp och lådor, särskilt de som innehåller farliga föremål som rengöringsmedel, verktyg och mediciner. Detta kan vara ett viktigt sätt att undvika olycksfall i hemmet.
 7. Städa bort små föremål: Se till att små föremål som kan orsaka kvävning, som mynt, knappar och små leksaker, är utom räckhåll för små barn.
 8. Justera vattentemperaturen: Justera din varmvattenberedare så att vattentemperaturen inte överstiger 49 grader Celsius för att förhindra brännskador.
 9. Säkra badrummet: Använd dörrlås som barn inte kan nå och säkra toalettlocket med ett lås för att förhindra drunkning. Se även till att rengöringsmedel och mediciner förvaras säkert.
 10. Säker köksmiljö: Placera knivar, tunga kastruller och andra farliga köksredskap högt upp och låst. Använd spisskydd och håll köksapparater och deras sladdar utom räckhåll.
 11. Brandsäkerhet: Installera brandvarnare i alla sovrum och på varje våningsplan. Ha en brandsläckare tillgänglig och se till att alla i hemmet vet hur man använder den.
 12. Undervisa barnen: Utbilda dina barn om säkerhet i hemmet och lär dem vad de ska göra i nödsituationer.

Att barnsäkra ditt hem är en ständigt pågående process. Det är viktigt att regelbundet granska ditt hem ur ett säkerhetsperspektiv och anpassa säkerhetsåtgärderna efterhand som ditt barn växer och utvecklas.