inomhusväxter

Kan inomhusväxter verkligen förbättra luftkvaliteten i mitt hem?

Ja, inomhusväxter kan bidra till att förbättra luftkvaliteten inomhus. Även om omfattningen av denna förbättring kan variera beroende på antal och typ av växter så är detta något att beakta.

Forskning på detta område har utförts och en av de mest citerade studierna är NASA:s Clean Air Study från 1989, som fann att vissa inomhusväxter kan rena luften från skadliga kemikalier som bensen, formaldehyd och trichloretylen.

Det behöver inte alls vara komplicerat att förbättra inomhusluften med växter. Bara en sådan sak som att ha örter i köket kan ju vara en fördel. Dessutom kan du välja växter som kan trivas i mörkare miljöer som i ditt badrum eller bastutunna.

Viktiga studier och resultat

 1. NASA’s Clean Air Study (1989):
  • Denna studie identifierade flera växter som effektiva i att minska inomhusluftföroreningar som bensen, formaldehyd och trichloretylen.
  • Exempel på sådana växter inkluderar fredskalla, ormbunke och spjutbräken.
 2. Studie av Pennsylvania State University:
  • Denna forskning fokuserade på växters förmåga att minska nivåerna av ozon i inomhusmiljöer.
  • Resultaten visade att vissa växter, som orkidéer och fredsliljor, var effektiva i att minska ozonkoncentrationer.
 3. Studie av University of Technology, Sydney (2008):
  • Denna studie visade att inomhusväxter kan minska CO2-nivåer, öka luftfuktigheten och minska förekomsten av luftburna damm.
 4. Forskning av National Chung Hsing University, Taiwan (2004):
  • Studien fann att växter kan bidra till att minska inomhusnivåer av flyktiga organiska föreningar (VOC).

Begränsningar och överväganden

 • Antal växter: Effekten är beroende av antalet växter. En allmän rekommendation är en växt per 9 kvadratmeter för att uppnå signifikanta luftkvalitetsförbättringar.
 • Typ av växter: Olika växter har olika förmågor att filtrera specifika föroreningar.
 • Övriga faktorer: Växterna ensamma kan inte hantera alla luftkvalitetsproblem. God ventilation och regelbunden rengöring är också viktiga för att upprätthålla god luftkvalitet inomhus.

Medan inomhusväxter kan bidra till förbättrad luftkvalitet bör de ses som en del av en större strategi för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö snarare än som en enskild lösning. Det är viktigt att komplettera närvaron av växter med andra metoder för att förbättra luftkvaliteten, som tillräcklig ventilation och användning av luftrenare där det behövs.