krukväxter hälsa

Kan krukväxter minska stress och förbättra humör?

Att ha krukväxter i hemmet eller på kontoret kan faktiskt bidra till att minska stress och förbättra humör. Forskning har visat att närvaron av växter i inomhusmiljöer har flera positiva psykologiska effekter. Samtidgt så påverlar de ju luften på ett positivt sätt så det är klart att du kan känna att du blir på bättre humör i rum med växter.

Här är några sätt som krukväxter kan bidra till ditt välbefinnande:

  1. Minska stress: Studier har visat att närvaron av gröna växter i inomhusmiljöer kan hjälpa till att minska stressnivåerna. Gröna områden kan skapa en känsla av lugn och hjälpa människor att koppla av.
  2. Förbättra humör: Växter kan bidra till att höja humöret och öka känslan av välmående. De kan även bidra till att minska känslor av trötthet och ångest. Dessutom kan det ju vara örter du odlar i köket som ger denna effekt rent fysiskt då du lagar mat med dem.
  3. Förbättra luftkvaliteten: Vissa krukväxter har förmågan att rena luften genom att absorbera toxiner och producera syre vilket kan förbättra inomhusluftkvaliteten. Detta är smart att komma ihåg om du kanske inte har möjlighet att köpa en riktigt bra luftrenare.
  4. Höja koncentration och produktivitet: Förekomsten av växter i arbetsmiljöer har visat sig kunna öka koncentrationen och produktiviteten. Detta kan bero på att växter bidrar till en mer tilltalande och stimulerande miljö.
  5. Förbättra kreativitet: Växter kan också inspirera och öka kreativiteten. Gröna områden och naturliga element kan stimulera hjärnan på nya sätt. Kanske kan du odla jordgubbar i fina krukor på din altan för att få denna effekt.
  6. Minska bakgrundsljud: Växter kan agera som naturliga ljudabsorbenter, vilket kan göra inomhusmiljön lugnare och därmed minska stress. Läs mer om detta här nedan.
  7. Föra naturen närmare: För människor som spenderar mycket tid inomhus kan krukväxter ge en viktig koppling till naturen vilket kan vara särskilt värdefullt i stads- och kontorsmiljöer.

    Få in naturen i ditt vardagsrum och må bra!
  8. Skapa en omsorgsfull rutin: Att ta hand om växter kan också vara terapeutiskt. Det kan ge en känsla av ansvar och prestation när man ser att växterna växer och frodas.

Att omge sig med krukväxter är alltså inte bara estetiskt tilltalande utan kan också ha flera positiva effekter på mental hälsa och välbefinnande.

Växter kan även fungera bullerreducerande

Faktum är att växter även kan fungera bullerreducerande. Om du bor i en bullrig mijö så kan det påverka ditt humör på ett negativt sätt. Motverka detta med rätt typ av krukväxter!