tvättmaskinen läcker

Vad ska jag göra om min tvättmaskin börjar läcka?

Tvättmaskinen är för många en självklarhet. Den jobbar många gånger varje dag och sköter sig i stort sett själv. Men när det blir problem med denna hushållsapparat så kan det bli riktigt jobbigt. Om din tvättmaskin börjar läcka vatten är det viktigt att åtgärda problemet omgående för att förhindra vattenskador och ytterligare komplikationer.

Så här bör du göra:

Stäng av strömmen

Koppla omedelbart bort tvättmaskinen från strömkällan. Detta är avgörande av säkerhetsskäl särskilt när man hanterar vattenläckor. Även om du bara ska plocka loss filtret och se om det är fullt eller har fastnat så ska du först se till att maskinen inte är kopplad till vägguttaget.

Detta kan upprepas många gånger om. Då och då kommer det nyheter om elektriker som glömmer att stänga av tvättmaskinens strömförsörjning vid installation. Detta kan sluta riktigt illa!

tvättmaskin knappar
Stäng av maskinen!

Stoppa vattentillförseln

Stäng av vattentillförseln till tvättmaskinen. Det ska finnas två ventiler bakom eller nära maskinen för varmt och kallt vatten. Vrid dessa ventiler till avstängt läge.

Flytta bort maskinen från väggen

Flytta försiktigt bort tvättmaskinen från väggen för att komma åt slangarna. Var försiktig eftersom maskinen kan vara tung. Det här är inte som en kaffebryggare och du kan behöva hjälp med att flytta så att varesig du eller tvättmaskinen skadas av manövern.

Kontrollera källan till läckan

Slangar och anslutningar: Undersök slangarna på baksidan av tvättmaskinen (inlopps- och avloppsslangar). Kontrollera om det finns lösa anslutningar, sprickor eller skador. Ibland kan en åtdragning av en anslutning stoppa läckan.
Dörrtätning (för frontmatad tvättmaskin): Inspektera dörrtätningen för eventuella repor, hinder eller skräp som kan förhindra en tät tätning.
Bräddavloppsrör (för toppmatad tvättmaskin): Kontrollera om maskinen överfylls på grund av en felaktig vattennivåsensor eller en blockering i bräddröret.
Pump: Leta efter läckor runt pumpområdet. En skadad pump kan behöva repareras eller bytas ut.
Trumma: Det kan finnas en läcka i själva trumman vilket kan vara mer utmanande att åtgärda och kan kräva professionell hjälp.
Ta bort vatten: Torka upp allt vatten som har läckt ut för att förhindra skador på ditt golv och för att minska risken för halka.

badrumsgolv
Skydda ditt badrumsgolv!

Kika i användarhandboken för tvättmaskinen

Se bruksanvisningen för din tvättmaskin. Det kan ha felsökningstips som är specifika för din modell. Du kan också söka på Youtube för att få samma information. Det finns gott om felsökningsfilmer för läckor för kända märken där.

Överväg professionell hjälp

Om källan till läckan inte är uppenbar, eller om det är något du inte kan åtgärda (som interna problem eller att behöva byta ut större delar) är det bäst att ringa en professionell apparatreparationstjänst.

Förebyggande underhåll

Kontrollera och underhåll din tvättmaskin regelbundet för att förhindra framtida läckor. Detta inkluderar kontroll av slangar, rengöring av filter och säkerställande av att maskinen står plant.

Kom ihåg att det kan vara farligt att hantera elektriska apparater. Särskilt när vatten är inblandat. Om du inte är säker på din förmåga att säkert lösa problemet är det alltid bättre att söka professionell hjälp.