Husforsikring – sådan får du en god og billig husforsikring

Hvad dækker en husforsikring?

Husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring. Når du gerne vil sikre dit hus mod skybrud og stormvejr, kan ordlyden være forskellig, alt efter hvilket selskab du vælger. Men principperne er heldigvis ofte de samme. For at forstå, hvordan du bedst får en billig husforsikring, så er du også nødt til at forstå, hvad en husforsikring dækker!

Ligesom din indboforsikring består husforsikringen af indtil flere moduler, som kan sættes sammen alt efter behov. Størstedelen af de danske husejere har derfor det, der kaldes en kombineret husforsikring. Den kombinerede husforsikring indeholder rent grundlæggende en brandforsikring, der dækker skader ved brand på selve bygningen, installationer og fast inventar som eksempelvis opvaskemaskine, ovn og tørretumbler. Derudover indeholder den en husejeransvarsforsikring, som udbetaler erstatning, hvis en forbipasserende eksempelvis kommer alvorligt til skade på grund af manglende snerydning af dit fortov. Husforsikringen har ligeledes en retshjælpsforsikring. Det betyder, at dine udgifter til en advokat potentielt kan blive dækket af forsikringen, hvis der opstår uenighed om køb og salg af bolig, ombygning eller lignende.

Er du klar over hvor nemt det er at spare penge på husforsikringen?
Indhent nemt og enkelt 3 uforpligtende tilbud på forsikring i dag.

Husforsikringens bygningskasko dækker desuden diverse bygningsskader, som er opstået pludseligt. Det vil sige, at skader fra eksempelvis storm, vand, frost og hærværk kan dækkes af husforsikringen. Er skaden så voldsom, at huset er ubeboeligt, vil dit forsikringsselskab samtidig betale dine udgifter i forbindelse med en midlertidig flytning.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Det varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvilke situationer en husforsikring ikke dækker. Men som udgangspunkt er reglen, at forsikringen ikke dækker ved:

 • Almindeligt slid og ælde.
 • Problemer, som er normalt for det hus, du ejer. Det gælder eksempelvis en fugtig kælder i et hus af ældre dato, da det er normalt for huse bygget på den tid.
 • Skader, som sker på grund af manglende vedligeholdelse. Der dækkes eksempelvis ikke ved oversvømmelser, som skyldes dårligt vedligeholdte eller underdimensionerede afløb.
 • Fejlkonstruktioner, som du et bekendt med.
 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Tyveri og beskadigelse af dit indbo, som ikke er fast inventar. Du skal i stedet tegne en indboforsikring ud over din husforsikring, hvis du vil have dækket tyveri af computer eller lignende.

Der kan dog være flere tilfælde, hvor din forsikring ikke dækker. Husk derfor altid at læse din forsikringsaftale grundigt igennem indenfor 14 dage efter, du har modtaget den.

Den pludselige skade

Husforsikringen dækker skader, som er uventede og har en pludselig årsag. I videoen herunder kan du lære mere om præcis, hvad det betyder.

Udvid din husforsikring efter behov

Det kan som oftest ikke betale sig at være underforsikret – selvom du gerne vil have en billig husforsikring. Har du derfor behov, som ikke dækkes af husforsikringen alene, kan du købe dig til en bredere dækning. Her er en oversigt over, hvilke muligheder du har.

 • Glas- og kummedækning: Dækker skader på eksempelvis indmurede spejle, vinduer, glaskeramiske kogeplader, toiletkummer, badekar og lignende. De tilhører den mere skrøbelige del af bygningen og går derfor lettere i stykker, hvilket er årsagen til, at de ofte ikke er inkluderet i den almindelige dækning.
 • Insektskader, svamp og råd: Det er ikke ualmindeligt, at huse bliver angrebet af svamp eller råd. Klimaændringer og tidspres under opførelsen af nye bygninger er blandt andet medvirkende til, at eksempelvis Dansk Bygningsanalyse AS melder om et stærkt stigende antal opgaver i forbindelse med skimmelsvampeangreb. Skimmelsvamp kan være problematisk for helbredet, men det kan også forårsage alvorlige skader på hjemmet og gøre huset direkte ubeboeligt. Angribes dit hus af almindelig hussvamp, kan det ligefrem få så voldsomme konsekvenser, at boligen må rives ned. Dækning for svamp og råd er derfor en fornuftig tilføjelse til din husforsikring, både hvis du bor i et nyt og gammelt byggeri. Der er som oftest også mulighed for at vælge en dækning mod insektskader. Eksempelvis angreb af husbukke.
 • Stikledninger samt skjulte rør og kabler: Skader på skjulte rør kan give alvorlige vandskader og være særdeles dyre at reparere. Du har endvidere ingen chance for at opdage disse skader i tide, da rørene netop er skjulte. Derfor bør du altid sikre dig, at din husforsikring har en dækning for skader på skjulte rør og kabler. Endvidere kan det anbefales at få dækket skader på de ledninger og kabler, der går fra vejen og ind til dit hus. Du ejer selv disse ledninger og skal derfor selv betale for udbedringen af eventuelle skader, hvis ikke du har en husforsikring, der dækker.

Øvrige tilvalgsdækninger

Ud over de klassiske tilvalgsdækningerne beskrevet ovenfor har du også mulighed for at vælge yderligere dækning. Det gælder blandt andet:

 • Udvidet vandskadedækning: Den udvidede vandskadedækning hjælper, hvis der trænger vand ind i huset via vægge eller gulv. Det kan også være vand fra smeltende fygesne på loftet, hvis der ikke er umiddelbar adgang til loftet.
 • Kosmetiske skader: Bor du i en imponerende patriciervilla, eller går du bare nøje op i, hvordan dit hus tager sig ud udadtil, kan du købe en ekstra dækning for kosmetiske skader. Det kan eksempelvis være misfarvning af mursten, der gør, at dele af huset får en anden farve. Med en dækning af kosmetiske skader vil du kunne få dette udbedret. Det er med andre ord et af de tilvalg, du kan overveje at sløjfe, hvis prisen på forsikringen skal presses ned.
 • Skadedyr: Du kan ofte også tegne en ekstra dækning, som hjælper dig, hvis du får uvelkomment besøg af mus, rotter eller måske mår. Disse skadedyr efterlader ofte spor, hvor de befinder sig, for de kan både gnave ledninger over og lave større skader på især isoleringsmateriale.
 • Tyveri og hærværk på haveanlæg og byggematerialer: Tyveri og hærværk på lettilgængelige ting såsom anlæg i haven og løse byggematerialer er ikke dækket af hverken din husforsikring eller din indboforsikring. Hos visse selskaber kan du dog betale dig fra en ekstra dækning, som giver erstatning i netop disse tilfælde. Du bør overveje dette tilvalg, hvis du ofte har byggematerialer liggende eller har særligt dyre anlæg i haven, der nemt kan ødelægges eller skifte hænder.

Andre forsikringer

Din husforsikring dækker hverken sommerhuset på Møn eller de fejl og mangler, som ikke stod i tilstandsrapporten, da du overtog boligen. Derfor skal du forsikre disse separat.

Ejerskifteforsikring

Når du køber eller sælger dit hus, er en ejerskifteforsikring utrolig vigtig. Den dækker nemlig de skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, enten fordi de ikke kunne konstateres ved eftersynet, eller fordi den bygningssagkyndige har glemt at angive dem i rapporten.

Det er op til sælger at fremlægge et bindende bud på en ejerskifteforsikring, inden købsaftalen underskrives. Sælger skal betale for halvdelen af prisen på den forsikring, han foreslår. Det gælder også, selv om sælger beslutter sig for en forsikring, der er enten billigere eller dyrere. En ejerskifteforsikring bliver som oftest tilbudt i de fleste hushandler. Hvis du som køber afslår at tegne en ejerskifteforsikring, hænger du selv på udgifterne, hvis det viser sig, at din nye bolig har ulovlige VVS-installationer eller lignende. Når sælger underskriver en ejerskifteforsikring, kan du nemlig ikke længere gøre ham økonomisk ansvarlig for disse fejl og mangler. Denne forsikring er derfor særdeles anbefalelsesværdig.

Fritidshusforsikring

Ejer du et sommerhus, skal du tegne en særskilt forsikring til dette. Det kan vise sig at være penge givet rigtig godt ud, da der ifølge Det Kriminalpræventive Råd er næsten dobbelt så stor risiko for at få indbrud i et sommerhus som i en helårsbolig. Det har fritidshusforsikringen taget højde for, og derfor får du her mulighed for både at forsikre bygningen og indboet på samme tid. Endnu en gang opererer forsikringen med såkaldte moduler, som lader dig skræddersy din dækningsgrad alt efter behov.

En fritidshusforsikring dækker stort set de samme ting, som en almindelig husforsikring; blandt andet retshjælp, ansvarsforsikring, vandskader og brand. Men den kan også hjælpe dig, hvis du lejer dit sommerhus ud. Bliver fritidshuset eksempelvis ubeboeligt i en periode, hvor det ellers skulle have været lejet ud, kan forsikringen dække dit lejetab. Det gælder dog kun, hvis skaden er forsikringsdækket.

Er det nødvendigt at tegne en husforsikring?

Husforsikringen er som sådan ikke lovpligtig, ligesom det eksempelvis er tilfældet med eksempelvis ansvarsforsikringen i forbindelse med bilkørsel. Til gengæld har du pligt til at tegne den, hvis du gerne vil låne penge i et realkreditinstitut eller i banken for at købe et hus. Husforsikringen inkluderer som tidligere nævnt en brandforsikring, og den er vigtig for bankerne, da boligen stilles som sikkerhed for det beløb, de låner ud.

Samtidig er en husforsikring særdeles fordelagtig i tilfælde af skybrud og storm. Vi husker vel alle sammen de voldsomme vandmasser, som oversvømmede mange danskeres kælderrum i 2011, og Oktoberstormen i 2013, som rev tegl af tagene og sendte murværker i sænk i. Står man selv med regningerne efter sådan en omgang, kan det desværre nemt gøre et stort indhug i økonomien. Med en husforsikring har du derfor et sikkerhedsnet, som sørger for, at du ikke selv skal betale for de store skader.

I grafen herunder kan du se antallet af vandskader fra 2006 til 2013. Grafen er udarbejdet af Forsikring&Pension.

Statistik for antal vandskader.

Her kan du tydeligt se det store skybrud i 2011, som sender antallet af skader på bygninger helt op på 133.000. I praksis har man ifølge DMI defineret et skybrud som værende mere end 15 mm regn på 30 minutter. Skybrud eller ej er vandskaderne dog mange. I 2013 var der 104.500 skader, og det ses derfor tydeligt, hvorfor en husforsikring kan være en fornuftig beslutning. En husforsikring dækker nemlig både skybrud og andre vandskader, så længe de ikke skyldes dårligt vedligeholdte afløb.

Bor du i lejlighed, skal du dog ikke tegne en husforsikring. Ejendommen dækkes nemlig af enten din ejer- eller boligforening, og du kan derfor med fordel bruge pengene på at tegne en indboforsikring i stedet, så dine ejendele er sikret mod tyveri.

Sådan får du en billig husforsikring

Som med alle andre forsikringer kan det være en fordel at undersøge markedet, inden du fastsætter dig på et selskab. Er du eksempelvis medlem af en bestemt fagforening, er det værd at finde ud af, om visse selskaber i så fald giver rabat på deres forsikringer.

Når du undersøger prisen, er det ligeledes vigtigt at se på, hvad dine andre forsikringer koster hos det pågældende selskab. Mange forsikringsselskaber kører med en såkaldt samlerabat, som giver dig en billiger forsikringssum, hvis du har flere af dine forsikringer samlet hos det samme selskab. I nogle tilfælde kan det dog betale sig at tegne dine forsikringer forskellige steder, hvis prisforskellene er tilpas store. Men når det kommer til husforsikringen og de mange forsikringer, som læner sig op ad den, skal du overveje, om det er besparelsen (og potentielt besværet) værd. Du kan sagtens tegne en indbo- og husforsikring hos to forskellige selskaber, men det kan give bøvl, hvis huset brænder ned, og selskaberne er uenige om, hvorvidt husforsikringen eller indboforsikringen skal dække de enkelte dele. Af samme grund er det ligeledes smart at tegne ejerskifteforsikringen det samme sted, som du har din husforsikring.

Spar op til 3000,- på din husforsikring1
Indhent nemt og enkelt 3 uforpligtende tilbud på forsikring i dag.

Spar op til 3000,- på din husforsikring

Prisen på din husforsikring kan variere alt efter husets alder, størrelse, placering etc. Nedenfor kan du se priserne fra seks forskellige forsikringsselskaber. De er beregnet ud fra en basisforsikring af en nyere bolig på 200 kvadratmeter.

Så meget er der at spare på husforsikringen - få en billig husforsikring ved at undersøge priserne!

Som resultatet viser, kan du potentielt spare helt op til 3000 kroner om året ved at vælge den rette forsikring. Det ses samtidig, at den dyreste forsikring ligeledes har den højeste selvrisiko. Selvrisikoen er det beløb, du selv hæfter for ved skader, og jo lavere det er, desto billigere plejer forsikringen ligeledes at være. Som hovedregel kan du derfor ofte sætte selvrisikoen højt, hvis du gerne vil have en billig forsikring. Det er dog ikke anbefalelsesværdigt at vælge en høj selvrisiko, hvis du reelt set ikke har økonomi til selv at hæfte for det beløbet, når der sker skader. Og som du også ser på resultatet ovenfor, er det ikke engang sikkert, at en højere selvrisiko vil give dig en billigere forsikring i alle tilfælde. Husk derfor at tjekke markedet grundigt igennem. Du kan blandt andet bruge forsikringsguide.dk til formålet.

Hvis du har fået tilbudt en billig husforsikring, skal du dog altid være opmærksom på, om den overhovedet dækker dine behov. Der findes nemlig som tidligere nævnt en lang række ekstra dækninger, som kan anbefales i rigtigt mange tilfælde. Det kan derfor være, at en forsikring ser lidt dyrere ud, netop fordi den dækker mere. Undersøg derfor altid, om du får den rette dækning for pengene.

Når skaden er sket

Hvis du står i den uheldige situation, at kælderen er oversvømmet efter skybrud, eller at der er sket en anden skade på dit hus, skal du altid melde ulykken til forsikringsselskabet hurtigst muligt. Derudover har du ligeledes pligt til at begrænse ulykken, hvis den skal dækkes af forsikringen. Du må dog som udgangspunkt ikke selv reparere eller fjerne ødelagte ting, før du har fået tilladelse fra dit forsikringsselskab. Kræver ulykken, at du foretager en akut reparation, skal du sørge for at tage billeder af de ødelagte genstande, så du har dokumentation for skaderne.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du rådføre dig med din forsikringsaftale. Der finder du alle de vigtigste oplysninger om de rettigheder og forpligtelser, som du og forsikringsselskabet har overfor hinanden. Det er desuden en god idé at læse din forsikringsaftale og forsikringspolice, inden for de første 14 dage, fra du har modtaget dem. Du har nemlig to ugers fortrydelsesret, hvis der er noget heri, du er utilfreds med. Vil du gerne annullere din aftale, er det altid en fordel at gøre det skriftligt.

Det kan du få i erstatning

Hvor stor en erstatning, du får udbetalt, kommer helt an på standen af dit hus. Er boligen dårligt vedligeholdt, og er det ligeledes årsagen til skaden, har du som udgangspunkt ikke ret til erstatning. Hvis dit hus til gengæld forsikres efter det såkaldte fuld- og nyværdiprincip, bliver skaderne repareret eller genopført, så boligen fremstår som før skaden. Det er ofte tilfældet for parcelhuse.

Er du ude for eksempelvis en kortslutningsskade eller skader på skjulte rør, vil du dog hos visse selskaber opleve, at der er fastsat bestemte regler, som erstatningen beregnes efter. Alt dette kan du læse om i din forsikringsaftale.

Sådan klager du over en afgørelse

Hvis du er utilfreds med dit forsikringsselskabs afgørelse, kan du som privat forsikringstager kontakte Ankenævnet for Forsikring. Det koster 150 kroner per klage, men det kan vise sig at være småpenge i forhold til, hvad du risikerer at skulle betale selv ifølge selskabets afgørelse. Er du erhvervskunde, kan du gratis kontakte Forsikringsoplysningen.

10 tips til din husforsikring

 1. Husk at reparere dit hus løbende. Forsikringen dækker nemlig ikke skader, som sker på grund af ringe vedligeholdelse.
 2. Skal du købe eller sælge et hus, er det ofte en god idé at tegne en ejerskifteforsikring. Den dækker de skader og mangler, som ikke står på tilstandsrapporten.
 3. Husk som altid at undersøge prisen på din husforsikring minimum hvert andet år. Du kan med fordel gøre brug af forsikringsguide.dk, hvor det er muligt at sammenligne priserne for op til seks selskaber ad gangen. Husk desuden, at din forsikring ofte kan blive billigere, hvis du er medlem af en bestemt fagforening.
 4. Vælger du at bygge om eller lignende, kan det være en fordel at tegne en byggeskadeforsikring, som dækker i byggeperioden.
 5. Læs altid din forsikringsaftale – og police igennem, når du modtager dem fra forsikringsselskabet. Heri står der, hvilke skader forsikringen dækker, hvilke skader den ikke dækker, hvor længe forsikringen gælder etc. Er du utilfreds, kan du inden for 14 dage skriftligt fortryde din forsikringsaftale.
 6. Er skaden sket, skal du huske, at du har pligt til at begrænse ulykken så vidt muligt, så den ikke bliver værre. Gør du ikke dette, kan du risikere, at du ikke får erstatning. Du må dog ikke selv begynde at reparere eller fjerne ting.
 7. Ejer du et sommerhus, skal du huske at tegne en fritidshusforsikring til dette. Fritidshusforsikringen dækker både bolig og ejendele.
 8. Normalt kan det godt betale sig at tegne sine forsikringer hos flere forskellige selskaber. Men når det kommer til hus-, indbo- og ejerskifteforsikringen, kan du undgå stridigheder om, hvem der dækker hvad, hvis du samler dine forsikringer hos det samme selskab. Som bonus kan det potentielt give dig rabat på prisen.
 9. Vær opmærksom på din selvrisiko. Selv om en højere selvrisiko ofte kan give dig en billigere forsikring, skal du være sikker på, at det beløb, du vælger, er et, du rent faktisk har råd til at betale, når skaden sker.
 10. Pas på de billige forsikringer. Selv om det kan virke tillokkende at vælge det selskab med den mest favorable pris, er det vigtigt, at forsikringen passer til dit hus behov. For den billige husforsikring kan nemt ende med at blive et dyrt bekendtskab, hvis den dækker for lidt.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top