Indboforsikring – Få en billig indboforsikring

Hvad dækker en billig indboforsikring

Indboforsikringen kaldes også ofte for en familieforsikring, eller basisforsikring. Det gør den fordi forsikringen ikke blot dækker “dit indbo”, men også indeholder en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring.

Hvad er indbo?

Indbo er alle dine ejendele, der normalt hører til i hjemmet. Det er f.eks. din computer, dine gulvtæpper, gardiner, havemøbler osv. Kort sagt alle de ting, du har i dit hjem.

Selve indbodækningen dækker skader på dit indbo, dvs. dine ejendele. Og her er tale om alt, der ikke er helt fast inventar i dit hus eller din lejlighed. Dvs. alt fra gulvtæpper til maden i din fryser – ja, faktisk også maden i din fryser. Helt grundlæggende, så er det altid din indboforsikring, der skal dække skader på dit indbo uanset årsagen til skaden. Det kunne f.eks. være skader som følge brand, vandskader, strømafbrydelser, lynnedslag osv.

Udover at dække dit indbo, så dækker familieforsikringen også “ansvar”, dvs. de situationer, hvor du er skyld i skader på andres ejendele. Det kan vise sig at være en meget vigtig del af din forsikring, hvis du f.eks. kommer til at tabe en af dine venners computer, eller ved et spilder noget i den nye designersofa til 30.000 kr. der ikke kan renses af. Kort sagt, så sikrer ansvarsforsikringen at du aldrig kommer i uoverensstemmelser med din familie, venner og bekendte pga. den slags skader. Og alt det gælder alså, uanset om du vælger en dyr eller en billig indboforsikring.

Spar 1.000 kr. på din indboforsikring!

Rejsedækning

Et væsentligt element i din indboforsikring er rejsedækningen. Den sikrer, at dine ejendele faktisk er dækket fuldstændigt som derhjemme, når du er ude og rejse. Det betyder at dine ejendele er dækket ved f.eks. tyveri fra hotelværelset.

Retshjælpsforsikring

Det sidste faste element i indboforsikringen er en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen hjælper dig med at dække udgifter til advokater, der hvor ting der vedrører din indboforsikring fører til en retssag. Det kunne f.eks. være, hvis du har været involveret i et uheld, hvor andres ejendele er gået i stykker og i ikke kan blive enige om, hvis skyld det er. Så vil man afgøre det ved en retssag Det kan somme tider være vanskeligt, at forstå præcis, hvornår en retshjælpsforsikring dækker og hvornår den ikke dækker – læs vores artikel om retshjælpsforsikring.

Det dækker indboforsikringen

Listen her er baseret på de almindelige fællesvilkår for indboforsikringer. Det kan ske at dit forsikringsselskab tilbyder bedre eller dårligere dækning.

 • Skader på dit indbo som følge af:
  • Brand
  • Lynnedslag – dog kun kortslutningsskader med en tillægsforsikring
  • Eksplosioner
  • Storm
 • Oversvømmelse ved f.eks. skybrud
 • Skader på frostvarer ved strømafbrydelse
 • Tyveri, både fra aflåst (indbrud) og ikke aflåste lokaler (simpelt tyveri)
 • Tyveri fra bil, hvis bilen er tydeligt brudt op
 • Røveri
 • Ran (Lommetyveri, hvor du råber tyven an)
 • Hærværk
 • Tyveri og skader under rejse i op til 3 måneder
 • Bortkomst af indskrevet bagage
 • Skader ved pludselig udstrømning af væske fra beholder over 20 liter
 • Skader forvoldt på andres ejendele ved mindre uagtsomhed
 • Skader på lånte genstande i de første 30 dage
 • Personskader, hvor sikrede har et juridisk ansvar
 • Personskader forvoldt af børn under 5 år, uanset juridisk ansvar

Det dækker indboforsikringen IKKE

 • Kortslutningsskader af elektriske apparater (kan tilkøbes som tillægsforsikring)
 • Skader på indbo opbevaret udendørs ved skybrud/tøbrud
 • Oversvømmelse, hvis det skyldes dårligt vedligeholdt kloak
 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Indbrudstyveri, hvis tyven er en med fast gang i hjemmet og egen nøgle
 • Indbrudstyveri, hvis du har været bortrejst i over 6 måneder
 • Simpelt tyveri (ikke aflåste lokaler eller udendørs), hvis du er bortrejst
 • Simpelt tyveri af penge og værdigenstande
 • Lommetyveri, hvor du ikke råber tyven an
 • Tyveri fra hotelværelse, hvor der ikke er tydeligt brudt ind
 • Spild af væske i elektronik (dog dækket som ansvar ved andres ejendele)
 • Skader på lånte genstande efter 30 dage
 • Dækker ikke skader forvoldt af hunde

Grov uagtsomhed og billede på Facebook

Forsikringen dækker aldrig, hvis du har udvist grov uagtsomhed. Det har bl.a. ført til rygter om at man ikke må lægge billeder på sociale medier som Facebook, mens man er ude og rejse. Det er ikke korrekt, men du skal sørge for at den slags kun er tilgængeligt for dine venner og ikke er en offentlig besked.

Sørg i det hele taget for at du ikke kommer til at fortælle en evt. tyv for meget. Skriver du offentligt om dine nye dyre ejendele, deler ud af oplysninger om hvornår du ikke er hjemme så alle og en hver kan se det, så er det groft uagtsomt.

Har jeg brug for en indboforsikring?

Indboforsikringen er en af de forsikringer, stort set alle bør tegne, så svaret er grundlæggende ja! Og hvorfor så det? Forestil dig, at dit hus, din lejlighed eller hvad du nu bor i brænder ned. Du står så tilbage med ingenting – alt er væk. Hvis du ikke har en indboforsikring, så skal du ud og anskaffe alting på ny for dine egne penge. Det er de åbenlyse ting du tænker over hver dag, som din computer, dine bøger, dit køkkengrej, men det er også ting som du måske ikke tænker over: Sofaen, gulvtæppet, vaskemaskinen, dit tøj, gardinerne. Hvis du regner det hele sammen, så vil langt de fleste danskere i sådan en situation have mistet for flere hundrede tusinde kroner. Det er jo ting som du har købt og samlet sammen i løbet af mange år. Så du skal spørge dig selv om du har råd til at miste alt på den måde? Hvis svaret på det er nej, så bør du tegne en indboforsikring.

Har du råd til at miste venner og familie?

Hvis du så tænker ja ja, men hvad er risikoen for at mi hus brænder ned? Den er måske ikke så stor, men den er til stede. Og det er netop når det utænkelige sker, at der er mest brug for en forsikring. Men der er også alle de små skader og alle de skader der kan ske, f.eks. på ting der ikke er dine egne. Hvis du kommer til at tabe en kammerats computer til 15.000 kr. på gulvet – har du så råd til at betale den skade? Hvis ikke, så risikerer du at miste en kammerat. Du kan miste både venner og familie, når der kommer penge imellem folk. Der kan ansvarsforsikringen redde trådene ud, ved at dække skader du pådrager andres ejendele.

Når dit liv ændrer sig, skal du måske skifte forsikring

Ændrer dit liv sig, så skal du huske at din forsikring bør følge med. Vi vokser op, får uddannelse, får job, får familie osv. Vores økonomi og hverdag, den ændrer sig og så skal du huske at sørge for at dine forsikringer følger med. Derfor anbefaler vi altid, at du laver et forsikringstjek hvert år – gennemgår om dine forsikringer er skruet rigtigt sammen til den situation du befinder dig i. F.eks. giver det ikke mening at betale for en ekstra cykeldækning på din indboforsikring, hvis du ikke længere har en cykel, eller hvis cyklen er så gammel at den ikke længere har nogen værdi.

Husk at juster din indboforsikring efter dine værdier

Specielt for indboforsikringen gælder, at den er tilpasset til, hvilke og hvor mange ejendele du har. Du skal altså typisk betale mindre for forsikringen, hvis du ikke har så mange ejendele. Omvendt skal du huske at oplyse dit forsikringsselskab om det, hvis dine værdier stiger. Det kan være du har fået nyt arbejde, nyt hus og købt mange flere møbler ind. Så skal du justere forsikringssummen på din indboforsikring – og ja, det er vigtigt! Det er vigtigt, fordi din forsikring ikke dækker fuldt ud, hvis ikke du har oplyst den rigtige forsikringssum.

Underforsikring af indbo, vælg den rigtige indbosum

Når du skal bestille en indboforsikring skal du angive en indbosum. Indbosummet er den samlede værdi af dine ejendele og jo højere indbosum, desto dyrere er din forsikring. Det er derfor fristende at sætte indbosummen lidt for lavt, men det kan faktisk blive et dyrt valg, da du så er underforsikret…

Se i videoen her, hvad konsekvensen af underforsikring er.

Familieforøgelse – husk dine forsikringer

Får du børn, så skal du huske at få din forsikring til at følge med. Grundlæggende er hele familien dækket af indboforsikring og ansvarsforsikringen i din familieforsikring. MEN, du skal huske at oplyse dit forsikringsselskab om, hvor mange i faktisk er i familien. Så husk at kontakt dit forsikringsselskab og få skrevet dine børn på forsikringen. Det er specielt vigtigt i forhold til ulykkesforsikringer, hvor børn faktisk skal have deres egen forsikring fra de fylder tre år. Læs mere om børneforsikringer her.

Det skal du overveje, når du vælger indboforsikring…

Grundlæggende er det faktisk ikke så svært, når det kommer til familieforsikringen. Der findes et sæt fællesvilkår som langt de fleste forsikringsselskaber lever op til, så grundlæggende er de vigtigste parametre for valg af indboforsikring at du finder et selskab, du er tryg ved og så ellers prisen.

En måde at vurdere selskabernes “kvalitet” er at kigge på dels kundetilfredsheden og hvor mange klagesager selskaberne taber. Det kan du sammenligne de enkelt selskaber på i grafen her, for netop indboforsikringer.

Prøv vores sammenligning af forsikringsselskaberne

I den interaktive graf herunder, kan du sammenligne de forskellige selskaber. Skriv navnet på det selskab du vil have med i sammenligningen i feltet under grafen og se, hvordan de forskellige selskaber klarer sig. Du kan også læse meget mere om de forskellige forsikringsselskaber her.
[graf variable=”klagestatistik-indboforsikring” ids=”416,423,102″]

Få en billig indboforsikring

Prisen er absolut en af de vigtigste parametre for valg af indboforsikring. Jeg lavede et hurtigt tjek på forsikringsguiden.dk og sammenlignede prisen for 6 forskellige tilfældigt valgte forsikringsselskaber for min egen indboforsikring. Resultatet kan du se i figuren herunder – kort sagt var der en forskel mellem den dyreste og den billigste forsikring på 2.418 kr.! De penge vil jeg bestemt hellere bruge på noget andet end min forsikring.

Et eksempel på et tjek af priser på indboforsikringer. Der er i dette eksempel over 2.000 kr. i forskel på den billigste og dyreste forsikring - penge du måske kan spare!

Et eksempel på et tjek af priser på indboforsikringer. Der er i dette eksempel over 2.000 kr. i forskel på den billigste og dyreste forsikring – penge du måske kan spare!

Jeg har med vilje ikke angivet hvilke selskaber der var de billigste og dyreste, da det svinger rigtigt meget afhængig af de vilkår du stiller op for dit valg af forsikring. Så mit bedste råd er at afsøge markedet for netop DIN situation. De ting, der påvirker prisen på din indboforsikring er f.eks.

 • Dit postnummer og din adresse
 • Om du bor i hus eller lejlighed
 • Hvilken etage du bor på
 • Om du har stråtag
 • Størrelsen af selvrisiko
 • Om du har haft mange skader tidligere
 • Forsikringssummen
 • Din alder
 • Hvor mange i bor i husstanden

Du kan sælge gøre noget for en billigere forsikring

Der er en række ting du selv kan justere på, for at prisen på din indboforsikring.

Få en tyverialarm

En del forsikringsselskaber giver rabat på din indboforsikring, hvis du installerer en tyverialarm. Men husk, at inden du går ud og køber den første den bedste tyverialarm, så sørg for at tjek om den type du vælger er en dit forsikringsselskab kan godkende.

Få brandsikret dit stråtag

Har du stråtag, så vil din forsikringspræmie ofte blive markant højere. Du kan dog påvirke prisen i den rigtige retning ved f.eks. at brandsikre dit stråtag. Det kan gøres på forskellige måder, men sørg for at få en autoriseret håndværker til at gøre det, så du er sikker på, at dit forsikringsselskab også accepterer arbejdet.

Indhent flere tilbud

Du skal selvfølgelig indhente flere tilbud på dine forsikringer. Vi samarbejder med findforsikring.dk, der kan hjælpe dig med at indhente tilbud på dine forsikringer hurtigt, effektivt og gratis.

Vælg en anden selvrisiko

Selvrisikoen er den parameter du selv kan justere på. Det er en stor overvejelse, hvilken selvrisiko du skal vælge. Grundlæggende handler det om, hvordan du ønsker at bruge din forsikring. Vil du gerne have at du altid kan få din forsikring til at dække selv de mindste skader, så skal du selvfølgelig gå efter en så lav selvrisiko som muligt, men omvendt så kan anmeldelse af mange skader betyde at din forsikringspræmie stiger. Så du skal gøre op med dig selv, hvor ofte du forventer at gøre brug af din forsikring og hvor små skader den skal kunne dække. Du kan i mange tilfælde vælge en selvrisiko helt ned til 0 kr, men det er et dyrt valg og får din præmie til at stige markant.

I grafen herunder har jeg lavet et plot af, hvordan forsikringspræmien ændrer sig med selvrisikoen. Det er ud fra beregninger af en tilfældig forsikring hos et tilfældigt selskab på forsikringsguiden.dk, men resultatet viser ret godt, hvordan du kan vælge din selvrisiko. Som man kan se, er en lav selvrisiko på 0 eller 1.000 kr. forholdsvis dyr i præmie, hvorimod der ikke er ret meget gevinst ved at øge selvrisikoen over 2.000 kr. Generelt vil jeg anbefale at man vælger en selvrisiko på indboforsikringen på mellem 1.000 og 3.000 kr. afhængig af forsikringsselskab.

Sørg for at vælge den rigtige selvrisiko for din indboforsikring, ikke for høj, men heller ikke så lav at forsikringspræmien stiger voldsomt. Det hjælper med at sikre dig en billig indboforsikring.

Sørg for at vælge den rigtige selvrisiko for din indboforsikring, ikke for høj, men heller ikke så lav at forsikringspræmien stiger voldsomt.

Hvilke tillægsforsikringer skal du vælge?

Udover standarddækningen på din indboforsikring, kan du ofte vælge en række tillægsforsikringer – og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Vi vil her prøve at gennemgå de mest almindelige muligheder og give vores anbefalinger.

Glas- og kummedækning

Glas- og kummedækning på din indboforsikring dækker skader på vaske, toiletkummer og keramiske kogeplader. Det er som regel kun relevant for din indboforsikring, hvis du bor til leje. Har du ejerbolig, så vil det normalt være dækket af din husforsikring i stedet, men husk at tjekke op på det. Hvis du derimod bor til leje, skal du spørge din udlejer om der er forsikring for glas- og kummer. Er der ikke det, så vil jeg anbefale at du tilvælger det på din indboforsikring. Det kan nemlig være en rigtig dyr omgang, hvis der sker skader på f.eks. toiletkummen.

Elskadedækning

Kortslutningsskader og overspændingsskader i elektriske apparater er normalt ikke dækket af indboforsikringen, medmindre du vælger en elskadedækning til. Det er ikke en specielt dyr tillægsforsikring og det er ret almindelige skader, så jeg vil altid anbefale at man vælger elskadedækning til. Faktisk skal man hos mange selskaber i stedet vælge den fra, hvis man ikke ønsker den.

Elektronikdækning og pludselig skade

Du kender det sikkert, når du har købt ny computer eller telefon, så bliver du tilbudt en særlig forsikring. Den særlige forsikring dækker typisk alle mulige skader på dit elektroniske udstyr. Mange fristes af den ekstra forsikring, der dækker selv hvis du taber dit udstyr på jorden, men det er ofte en meget dyr forsikring. Hvis du derimod vælger at købe dækningen som tillæg til din indboforsikring kan der være mange penge at spare.

I lighed med elektronikdækningen, tilbyder mange forsikringsselskaber en særlig dækning for pludselig skade. Det er, hvis du f.eks. spilder rødvin i sofaen eller taber de dyre krystalglas. Det er ting, der normalt ikke er dækket af din indboforsikring.

Generelt kan det betale sig, at tilvælge en elektronikdækning, hvis du har en del nyere elektronisk udstyr. Vær opmærksom på, at værdien af den slags udstyr afskrives markant efter 3-4 år, så er dit udstyr ældre end det, kan det sjældent betale sig at forsikre. Læs evt. mere om elektronikforsikringer her.

Pludselig skade, vil jeg kun anbefale hvis man har mange dyre og sårbare ting. Som f.eks. en dyr designer sofa, krystalglas osv.

Årsrejseforsikringer

Mange forsikringsselskaber tilbyder en årsrejseforsikring, som tilkøb til din indboforsikring. Det kan være et rigtigt godt alternativ til at købe en separat rejseforsikring. Dækningen er nogenlunde den samme, men prisen er markant lavere hvis du rejser mere end blot en gang om året. Så rejser du mindst en gang om året, vil vi anbefale at du tilvælger en årsrejseforsikring sammen med din indboforsikring. Men vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde allerede har en rejseforsikring gennem f.eks. din fagforening, kreditkort eller lignende – og så skal du selvfølgelig ikke også tilvælge det til din indboforsikring. Læs mere om rejseforsikringer her.

Særlige værdigenstande

Har du særlige værdigenstande, der overstiger 15% af din samlede indbosum, så skal du som regel tegne en særskilt forsikring, for at de er dækkede. Særlige værdigenstande er f.eks. penge, guld, sølv, smykker, kunst og frimærke samlinger.

Cykelforsikring

Generelt dækker din indboforsikring også dine cykler, der er dog enkelte selskaber, hvor du skal tilvælge cykelforsikring. Vær i de tilfælde opmærksom på, om værdien af din cykel overhovedet gør den vær at forsikre – ofte er værdien af en almindelig cykel der er et par år gammel, mindre end din selvrisiko.

Har du en særligt dyr cykel, så skal du altid tegne en ekstra cykelforsikring. Læs mere om cykelforsikringer her.

HUSK at gemme stelnummer og låsenummer på din cykel.

Din forsikring dækker kun cykeltyveri, hvis du kan anmelde tyveriet til politiet og det kræver, at du kan oplyse stelnummeret på din cykel. Sørg derfor altid at gemme stelnummer og låsenummer på din cykel et sikkert sted!

Når uheldet er ude

Hvis du er i en situation, hvor du har brug for din indboforsikring, så gælder først og fremmest at du selv skal gøre alt hvad du kan for at begrænse skaden. Du skal sørge for hurtigst muligt at få fjernet dine ejendele fra oversvømmede rum, få reddet hvad der reddes kan. Og ved indbrud skal du hurtigst muligt sikre dit hjem igen, ved at få repareret evt. ødelagte vinduer osv.

Dernæst skal du anmelde dine skader til forsikringen. Og her er det vigtigt at kunne dokumentere så meget som muligt. Tag billeder af skaden, find kvitteringer frem osv. Sørg for at tage billeder af ALT inden du smider noget af det ødelagte væk.

HUSK at dokumentere dit indbo

Ved tyveri og indbrud, kan det nogle gange være svært at overbevise forsikringsselskabet om, hvad der præcist er blevet stjålet. Sørg derfor for at dokumentere bedst muligt, hvad du egentlig ejer FØR skaden er sket. Gem alle kvitteringer et sikkert sted og tag jævnligt billeder af dit hjem. Et to måneder gammelt billede er langt bedre dokumentation end et 5 år gammelt billede.

Hvad kan du forvente i erstatning

For alle genstande der er under 2 år gamle, dækker forsikringen som udgangspunkt genanskaffelsesprisen. Dvs. at du får fuld dækning, for at gå ud og købe samme eller tilsvarende genstand. For ældre genstande, vil man vurdere prisen ud fra “nytteværdien”. Altså har genstanden stadigvæk samme funktion og værdi, eller er den blevet nævneværdigt slidt. Forsikringsselskaberne vil have nogle standard afskrivninger som de benytter sig af, afhængigt af, hvilke genstande de skal erstatte. Det kan være svært at argumentere i mod de afskrivninger og du skal i de tilfælde have rigtig god dokumentation for at dine ting ikke har tabt værdi.

Forsikringssvindel

Det er meget brugt ved tyveri, lige at skrive en ekstra ting på som man måske lige har smidt væk eller som var gået i stykker kort inden tyveriet. Den slags er forsikringssvindel og det straffes med fængselsstraf!

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med dit forsikringsselskabs behandling af din sag, så kan du klage til forsikringsankenævnet.

Spar 1.000 kr. på din indboforsikring!

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top