Omlægning af realkreditlån: Hvordan? Hvornår? Hvorfor?

Har du et realkreditlån, du overvejer at omlægge? Men ved du ikke helt, hvad en omlægning heraf indebærer – og hvornår den er relevant? Denne guider hjælper dig igennem omlægningsjunglen, så du kan blive meget klogere på hvornår, hvorfor og hvordan du skal omlægge dit realkreditlån.

Hvis du har et realkreditlån med fast rente, kan det i nogle tilfælde betale sig at omlægge dette. En omlægning vil sige, at du skifter et allerede eksisterende lån ud med et nyt lån. Du betaler med andre ord det gamle lån ud med det nye lån. En låneomlægning kendes også under betegnelsen ’konvertering’ og benyttes oftest i forbindelse med fastforrentede lån. Det skyldes, at eksempelvis et flekslån kun falder marginalt i kurs, hvormed det ikke kan betale sig at omlægge det.

Omlæg til det billigste realkreditlån!
Du får 3 uforpligtende tilbud på dit lån

Konvertering af realkreditlån kan lade sig gøre, fordi der er særlige indfrielsesvilkår knyttet hertil. Man kan som låntager altid indfri sit lån til kurs 100. Det betyder eksempelvis, at hvis renten falder – og kursen dermed stiger – kan man optage et nyt lån til en god kurs og indfri det gamle til kurs 100, selvom børskursen på dette lån reelt er over 100 (dr.dk).

Vigtigt at forholde sig til kurserne ved omlægning af realkreditlån

Overordnet findes der tre forskellige måder, hvorpå man kan lægge et lån.

Nedkonvertering – omhandler fastforrentede lån

For de fleste boligejere med fastforrentede lån er en omlægning aktuel i perioder, hvor renten er faldet markant. Her erstatter man et højforrentet lån med et lavere forrentet lån. På den måde betaler man færre penge i renter – og den samlede nettoydelse på lånet falder (bolius.dk). Omvendt vil gælden vokse. Det skyldes, at kursen falder, når renten stiger. Det medfører, at man skal indfri realkreditobligationerne til en højere kurs, end da men optog lånet.

Opkonvertering – omhandler fastforrentede lån

Omlægning af dine lån er ikke nemtOpkonvertering benyttes til fastforrentede lån, når renten stiger og man vil fastfryse boligens gæld på et lavt niveau. Hvis renten stiger, vil kursen på et fastforrentet lån nemlig falde. På den måde kan man indfri realkreditobligationerne til en lavere kurs, end da man optog lånet. Hermed nedbringes restgælden, og man skylder færre penge. Ulempen herved er dog, at man – som følge af rentestigningen – skal betale en højere ydelse for lånet. Opkonvertering kan derfor bedst betale sig, hvis man i fremtiden regner med at kunne foretage en nedkonvertering.

Skrå konvertering

Skrå konvertering er en omlægningsmetode, hvor man konverterer et flekslån  til et fastforrentet lån – eller omvendt. Her er idéen ofte at udnytte en ændring i renten. Her skal man dog være opmærksom på, at man omlægger lånet fra en kort rente til en lang rente – eller omvendt. Det giver en helt anden lånesituation og risikomulighed – så tænkt dig grundigt om, før du omlægger et lån via skrå konvertering.

Kan det betale sig med omlægning af realkreditlån?

Der er en del, der skal være opfyldt for, at en låneomlægning af den ene eller den anden art kan betale sig:

  • Renteforskel: Først og fremmest skal renteforskellen være stor. Som tommelfingerregel bør man mindst gå 2 procentpoint ned eller op i rente.
  • Lånets størrelse: Jo større lånet er, jo bedre kan en låneomlægning betale sig. Ifølge dk skal lånet helst være på mere end 250.000 kroner. Hvis lånet er mindre, vil omkostningerne ved omlægningen ’spise’ hele gevinsten.
  • Restløbetid: Jo længere løbetid, der er tilbage på lånet, jo bedre. Hovedformålet med en låneomlægning er at opnå en lavere rente i det lange løb, og fordelen vil derfor være minimal, hvis lånet snart er betalt ud.
  • Kursniveau: Kursen på det nye lån bør være så tæt på kurs 100 som overhovedet muligt. Dette for at undgå en stor stigning i restgælden.

Kan det svare sig med en omlægning lige nu?

Overvejelser i forbindelse med omlægningen

Når man skal omlægge et boliglån, er der en række valg, man skal træffe:

  • Opsigelsestidspunkt: Et fastforrentet lån kan altid opsiges af låntager og indfries til kurs 100. Kravet er blot, at man opsiger lånet med mindst to måneders varsel.
  • Opsigelsesform: Man kan vælge mellem enten at opsige sit lån til termin eller at benytte den såkaldte straksindfrielse. At opsige til termin vil sige, at der er risiko/chance for rentestigninger/rentefald frem til terminsdatoen. Her kan man kurssikre det nye lån. Ved en straksindfrielse kender man ydelsen på det nye lån med det samme. Til gengæld skal man betale nogle differencerenter frem til terminskiftet.
  • Flere lån kan lægges sammen: Det kan være en fordel at lægge flere mindre lån sammen til et stort realkreditlån. På den måde kan man spare hvert låns minimumsbidrag.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top