Realkreditlån: Hvad betyder kursen på obligationer?

Hvis du nogensinde har stiftet bekendtskab med et realkreditlån, er du sikkert også stødt på ordet ’kurs’. Men hvad betyder kursen på obligationer? Og hvilken rolle spiller henholdsvis et fald og en stigning heraf for dig om realkreditlåntager? 

Hvis du står over for at skulle låne penge til en bolig af et realkreditinstitut, ved du måske også, at kursen på obligationerne er vigtig for, hvornår det kan betale sig for dig at låne penge. Det skyldes, at kurs betyder ”pris på et givent tidpunkt”.

Når du skal låne penge i et realkreditinstitut, fungerer det ved, at instituttet udsteder et antal obligationer, som så sælges på børsen. Kursen på en obligation er det beløb, som køberne af obligationen vil betale. Kursen afgøres af udbud/efterspørgsel, og prisen bestemmes ved købs- eller salgstidspunktet (mikonomi.dk). Så snart obligationerne er blevet solgt på børsen, får du pengene udbetalt til betaling af din bolig. Til gengæld skal du betale afdrag på lånet, renter til dem, der har købt obligationerne samt et bidrag til realkreditinstituttet (dr.dk).

arrow-up

Kursen har betydning for, hvor godt det kan betale sig for dig at låne penge. Hvis du eksempelvis skal købe en ny bolig og beslutter dig for at optage et 5 % obligationslån til en kurs på 85, betyder det, at du for hver 1000 kroners obligation får udbetalt 850 kroner. Det betyder, at hvis du skal låne 850.000 kroner af realkreditinstituttet, så skal du udstede obligationer for 1.000.000 kroner. Da du skal afdrage 1.ooo.ooo kroner, men kun får 850.000 kroner udbetalt, har du et kurstab på 150.000 kroner. Jo tættere, kursen er på 100 (kurspari), jo billigere og bedre bliver det altså for dig at låne penge (bolius.dk).

Få 3 uforpligtende tilbud på et obligationslån!
Fastforrentet eller flex? Få 3 gode uforpligtende på et lån!

calculatorNu tænker du sikkert: Er det så ikke en god idé at vente til kursen kommer op OVER 100? Hvis kursen kommer op over 100, vil du jo i realiteten få udbetalt flere penge, end du låner? Desværre, sådan hænger det ikke sammen. Det er nemlig sådan, at salget af obligationer stopper, når kursen kommer over 100. Her siger man, at en obligationsserie lukker. Når én serie lukker, åbner en ny. Den nye serie vil være med en lavere rente, typisk et halvt procentpoint lavere.

Lad os eksempelvis antage, at en obligationsserie med en rente på 2,5 % lukker, fordi kursen er over 100. I stedet åbner så en nye obligationsserie med en rente på 2 % og en lavere kurs på omkring 95 (dr.dk).

Sammenhængen mellem kurs og rente

Obligationskursen og renten svinger modsat hinanden. Det vil sige, at hvis renten stiger, falder obligationskursen – og omvendt. Det skyldes, at obligationer har en pålydende rente påtrykt: Renten følger obligationen.

Som et eksempel herpå kan man forestille sig, at du har en række obligationer til en rente á 7 %, og at markedsrenten så stiger til 9 %. Grundet den påtrykte pålydende værdi vil dine obligationer stadig have en rente på 7 %, og efterspørgslen på dine obligationer vil falde. Det skyldes, at ikke mange investorer vil købe obligationer med en rente på 7 %, hvis markedsrenten er 9 %. Den lave efterspørgsel fører til et fald i obligationskursen – og dine obligationer bliver mindre værd. På den måde vil din restgæld falde, og du kan nu indfri dit lån billigere. Med andre ord skal du nu betale mindre tilbage for at indfri obligationslånet, end du fik udbetalt, da du optog det. Det kan altså betale sig at indfri dit lån i perioder, hvor renten stiger og kursen falder.

Sammenhængen mellem rente og kurs ved en stigende markedsrente

Sammenhængen mellem rente og kurs ved en stigende markedsrente

Omvendt medfører et fald i markedsrenten, at obligationskursen stiger. Det skyldes, at mange investorer vil betale mere for en obligation, der er købt på et tidspunkt hvor renten var højere, end den er på nuværende tidspunkt. Hvis du eksempelvis har en 9 % obligation, og renten på markedet falder til 7 %, så vil investorer give en højere kurs for din obligation med de 9 %, da renten på denne er højere end markedsrenten. På den måde stiger efterspørgslen og derved prisen på dine obligationer.

For dig som låntager betyder en stigning i obligationskursen, at din restgæld bliver større, da hver obligation nu bliver mere værd. Det kan derfor få negative økonomiske konsekvenser for dig at sælge din bolig i en periode med lav rente. Med andre ord skal du betale mere tilbage for at indfri dit lån, end du fik udbetalt ved lånets begyndelse.

Sammenhængen mellem rente og kurs ved en faldende markedsrente

Sammenhængen mellem rente og kurs ved en faldende markedsrente

Hvad påvirker ellers kursen?

Der er mange faktorer ud over markedsrenten og den pålydende rente, der påvirker obligationskursen:

  • Aktiemarkedet: Hvis det går godt på aktiemarkedet, vil investorernes opmærksomhed være rettet herimod, og efterspørgslen på obligationer vil falde.
  • Lånets løbetid: Lånets løbetid har betydning for obligationernes kursfølsomhed. Der er som regel den største kursfølsomhed ved lån, der har en lang løbetid. Her er en tommelfingerregel, at varigheden fortæller, hvor meget en obligationskurs stiger eller falder ved en renteændring på 1 %. Hvis varigheden eksempelvis er 7, vil kursen falde med 7 %, når renten stiger med 1 %point(dk).
Få en gratis og uforpligtende vurdering af din lånesituation
Lad realkreditkonsulenten give sin uforpligtende vurdering.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top