Test for skimmelsvamp – er der skimmel i dit hjem?

Hvis du har mistanke om, at dit hjem er inficeret med skimmelsvamp, skal du straks anskaffe dig en skimmeltest. Skimmelsvampe kan nemlig være direkte sundhedsskadelige for dig og din familie. Men hvordan fungerer sådanne tests, og hvilken type test egner sig bedst til netop dit tilfælde?  

I de fleste tilfælde befinder skimmelsvampe sig på synlige overflader, og du kan derfor både se og lugte, hvis der findes skimmelsvamp i dit hjem. Men hvis du har mistanke om, at der findes skjulte skimmelangreb i lukkede konstruktioner i dit hjem, bør du straks tage affære. Der findes en række forskellige målemetoder til at teste, om dit hjem er ramt af skimmelsvamp. Nedenfor har vi beskrevet de fire mest almindelige metoder, så du hurtigt og nemt kan finde ud af, hvilken metode, der passer bedst til dit behov.

Problemer med skimmelsvamp?
Få 3 uforpligtende tilbud på at fjerne skimmel.

Måling af skimmelsvamp ved hjælp af aftryksplade

Når du skal foretage en skimmelsvampeundersøgelse i dit hjem, kan du benytte dig af en aftryksplade. En aftryksplade er en plade, hvorpå der sidder et organisk materiale, som skimmelsvampe bliver tiltrukket af. Når du skal teste dit hjem, trykker du en aftryksplade mod den overflade, hvor du har mistanke om svampevækst. Herudover trykker du en aftryksplade mod en overflade, hvor du ikke tror, der er skimmelsvamp. Efterfølgende sender du aftrykspladerne til et laboratorium, der dyrker de eventuelle svampe frem. På laboratoriet bliver svampekolonierne talt sammen og typebestemt. På den måde kan laboratoriet sammenligne de to aftryksplader og derved skelne mellem de skimmelsvampe, der findes naturligt i luften og de eventuelle bygningsrelaterede skimmelsvampe. Det tager 4-6 dage at få resultatet.

Mycometer-test for skimmel

En anden kendt metode til at teste, om dit hjem er angrebet af skimmelsvamp, er Mycometer-testen. Først tager du en steril vatpind og kører den hen over den overflade, hvor du frygter, at der er skimmelsvamp. Herefter lægger du vatpinden ned i en steril væske og analyserer den selv, hvis du har testudstyret. Ellers sender du den til et laboratorium.
NB! Denne test har fået en del kritik for ikke at være god nok, da den ikke altid giver helt præcise resultater. Herudover kan denne test ikke bruges til at sige noget om, hvilke skimmeltyper, der er tale om.

Der findes mange muligheder for at teste for skimmelsvamp

Luftmåling af skimmel

Ved at sammenligne antallet af skimmelsvampe i luften indendørs og udendørs, kan du undersøge, om der findes flere – og andre – skimmelsvampe i dit hjem end dem, der naturligt findes i luften. Du kan måle skimmelsvampe i luften ved hjælp af et luftgennemstrømningsapparat. Her sætter sporer fra skimmelsvampe sig på dyrkningsplader. Ved at indsende disse til et laboratorium kan du undersøge antallet af forskellige skimmelsvampekolonier. Det tager 4-6 dage, inden du kan få prøveresultatet.

DNA-test for skimmelsvamp

En anden mulighed for at undersøge skimmelsvampeinfektion er en DNA-test. Du foretager DNA-testen ved at opsamle støv med en steril vatpind fra et testsæt fra et sted i din bolig, hvor du frygter, at der er skimmelsvamp. Du sender herefter vatpinden ind til et laboratorium, som sammenligner prøvens indhold med en database over DNA-profiler for de mest hyppige skimmelsvampetyper. Det tager kun 6-8 timer at få et prøveresultat, da prøvematerialet ikke skal opdyrkes før analysen.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top