Tjen penge på stigende renter: Omlæg dit realkreditlån

Vidste du, at man kan tjene penge på at omlægge sit fastforrentede realkreditlån i perioder, hvor renterne stiger? Men hvorfor og hvordan kan du få en økonomisk gevinst ud af en stigende rentesats?

Når renterne stiger, kan du tjene penge på at omlægge dit fastforrentede realkreditlån. Først og fremmest skyldes det, at obligationer har en pålydende rente påtrykt. Det vil sige, at en obligationsrente følger obligationen og ikke markedsrenten.

Omlæg til det billigste realkreditlån!
Du får 3 uforpligtende tilbud på dit lån

Stigende renter og realkreditlånLad os eksempelvis antage, at du har udstedt en række obligationer til en rente á 6 %. Hvis så markedsrenten stiger til 8 %, vil dine obligationer stadig have en rente på 6 %. Dine obligationer har altså en lavere rentesats end markedsrenten, hvorfor efterspørgslen på dine obligationer vil falde. Ikke mange investorer ønsker med andre ord at investere i dine obligationer. Dette medfører, at dine obligationer bliver mindre værd. Man kan her tale om, at kursen på dine obligationer falder (uvildige.dk). Generelt gælder det da også, at kurs og rente svinger modsat hinanden: Hvis renten stiger, falder kursen (og omvendt). Ved en rentestigning falder altså værdien af dine obligationer. Dette medfører, at din restgæld bliver mindre. Du kan derfor enten omlægge eller indfri dit obligationslån ved at betale mindre tilbage end du fik udbetalt, da du optog lånet. En omlægning i perioder med stigende renter kaldes en opkonvertering.

En omlægning betyder i praksis, at du betaler det gamle lån ud med et nyt lån, der har en anden rentesats, løbetid eller lignende. Som sagt nedbringer det din restgæld, og du skylder færre penge end du i sin tid lånte. Du skal dog også være opmærksom på, at du – som følge af den rentestigning, der følger med at omlægge sit lavforrentede lån til et højere forrentet lån – skal betale en højere månedlig ydelse for lånet. Opkonvertering kan derfor bedst betale sig, hvis du regner med at kunne omlægge dit lån som følge af faldende renter inden for den nærmeste fremtid. Læs mere herom i Omlægning af realkreditlån: Hvordan? Hvornår? Hvorfor?

Med en renteomlægning følger en del omkostninger. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om det overhovedet kan betale sig for dig at opkonvertere dit fastforrentede realkreditlån. Som udgangspunkt skal rentestigningen mindst være 2 procentpoint, før det kan betale sig at omlægge. Herudover skal lånet, ifølge bolius.dk, helst være på mere end 250.000 kroner. Ellers vil omkostningerne ved omlægningen tage hele gevinsten. Det gælder også, at jo længere løbetid, der er tilbage på lånet, jo bedre er det. Formålet med at oplægge er for de flestes vedkommende at opnå en lavere rente i det lange løb. Fordelen vil derfor være lille, hvis lånet snart er betalt tilbage.

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top