Trin-for-trin-guide: Sådan forløber en bolighandel

Står du over for at skulle købe bolig for første gang, og har du svært ved at finde hoved og hale i, hvordan en bolighandel forløber? Eller har du blot brug for at få genopfrisket en bolighandels faser?    

Denne guide giver dit et præcist overblik over den proces, der ligger bag køb af bolig, så du nemt og hurtigt kan blive meget klogere på, hvad du som køber skal igennem.

Hvis du står over for at skulle købe en bolig, er det en god idé, at du først og fremmest sætter dig ind i, hvordan boligkøbsprocessen kommer til at forløbe. Nedenfor har vi beskrevet boligkøbs fem typiske faser, og på den måde gjort det nemt for dig at danne overblik.

Vi har blandt andet rådført os hos Line Franck, daglig leder og ejendomsmægler hos Danbolig Aarhus City.

1. Trin et for din bolighandel – forbered købet

I jagten på den perfekte bolig er det vigtigt, at du først og fremmest finder ud af, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe. Herudover er det vigtigt, at du gør op med dig selv, hvordan din families langsigtede behov i forhold til blandt andet beliggenhed, størrelse med mere ser ud.

1.1 Læg budget

Vi anbefaler, at du som det første finder ud af, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe. Dette gør du ved at lægge et budget over dine indtægter og udgifter, og på den måde finde ud af, hvor stor en boligudgift, du kan klare. I artiklen Hvor meget kan jeg købe hus for kan du læse mere om, hvordan du selv kan foretage beregninger, der gør dig klogere på, hvor dyre boliger, du kan kigge efter.

1.2 Bliv forhåndsgodkendt til et lån

Når du har fundet ud af, hvordan din økonomiske situation ser ud, skal du kontakte din bank, aftale et møde og blive forhåndsgodkendt til et lån. Samtidigt kan du tage en snak med din bank om, hvilken finansieringsform, der ville være den mest optimale for dig. I den forbindelse skal du blandt andet overveje, om du er mest til et fastforrentet lån eller et rentetilpasningslån?

Du skal være opmærksom på, at selvom din bank har godkendt dig til at låne penge til en bolig, vil den højst sandsynligt også betinge sig på at skulle godkende den konkrete bolig, når du kommer så langt i processen.

Få 3 uforpligtende tilbud på et boliglån!
I tvivl om, hvad du kan låne? Få 3 gode tilbud!

1.3 Klarlæg behov og ønsker

Når du skal finde ud af, hvad dine boligbehov er, er det en god idé at lave en liste, hvorpå du først og fremmest noterer, hvilken type bolig, du foretrækker. Drømmer du om en lejlighed, et rækkehus eller et parcelhus? Det kan ligeledes være nyttigt at overveje, hvor du har lyst til at bo, og hvor meget plads, du har brug for. Herudover skal du overveje, om det er vigtigt for dig, at boligen eksempelvis ligger tæt på en skole, en daginstitution, dit job eller lignende.

Klarlæg behov og ønsker for din bolighandel

2. Gå på boligjagt

Når du har fundet ud af, hvad du leder efter, kan du begynde at kigge dig omkring efter konkrete boliger.

2.1 Undersøg forskellige boliger
Soligt - et vigtigt trin i bolighandlenI selve boligjagten skal du begynde med at undersøge, hvilke boliger, der udbydes i det område, du ønsker at bo i – og til en pris, du kan betale. Line Franch fra Danbolig Aarhus City fremhæver i den forbindelse, at de fleste købere anvender boligsiden.dk, når de skal danne sig et overblik over, hvilke boliger, der er til salg på et givent tidspunkt.

Hvis du finder en eller flere interessante boliger, bør du forsøge at indhente sammenlignelige informationer om disse – herunder informationer om størrelse, beliggenhed, osv. Du kan med stor fordel aftale en rundvisning med ejendomsmægleren eller sælgeren for hver bolig.

2.2 Salgsopstilling

Hvis du stadig er interesseret i en eller flere boliger efter rundvisningen, bør du sørge for at få en salgsopstilling over boligen/boligerne. I en salgsopstilling kan du se, hvilke udgifter, der er forbundet med at eje den enkelte bolig. Det vil typisk være udgifter som skatter, afgifter, forsikringer, renovationsudgifter med mere. Herudover vil det stå oplyst, hvor meget sælger har brugt på forbrug i boligen.


2.3 Tilstandsrapport

På langt de fleste boliger (dog ikke lejligheder) skal sælger sørge for, at der udarbejdes en tilstandsrapport og en EL-installationsrapport. En tilstandsrapport er en rapport, hvori boligens fejl og mangler står oplyst. Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, der gennemgår boligen og giver fejl og mangler karakterer fra K0 til K3. K0 er den mindst alvorlige skade, og K3 er den mest alvorlige skade.

En elinstallationsrapport udarbejdes af en elinstallatør, der både gennemgår boligens udendørs og indendørs elinstallationer. Fejl og mangler angives ud fra samme karakterskala som tilstandsrapporten.

2.4 Energimærke

Energimærket er lovpligtigt og skal leveres af sælger. I en energimærke-rapport vil det være oplyst, hvilke energimæssige optimeringer, der kan foretages i boligen– og til hvilken pris.

2.5 Genovervejelse

Når du har læst både tilstands-, elinstallations- og energimærkerapporten igennem, skal du få banken til at vurdere, om der er forhold heri, som spiller ind for, at du ikke kan finansiere boligen alligevel. Dette kan være tilfældet, hvis der eksempelvis skal være mange penge til rådighed til renovering og vedligeholdelse.

2.6 Interessetilkendegivelse

Når de økonomiske forhold er gennemregnet af banken, og du har fået grønt lys til at købe boligen, skal du oplyse ejendomsmægleren om din interesse for boligen. Her skal du også nævne, hvis du har nogle betingelser – eventuelt hvis du vil have et nedslag i prisen eller overtage boligen på et bestemt tidspunkt.

2.7 Flere interesserede købere

Hvis der er flere interesserede i at købe boligen, er det helt op til sælger at vurdere, hvem han/hun vil sælge til – og til hvilken pris. I nogle tilfælde vil sælger invitere til en budrunde og på den måde vurdere, hvem der skal købe boligen ud fra hvem, der byder den højeste pris.

3. Skriv under på købsaftalen

Hvis sælger vælger dig som køber af boligen, udfærdiger ejendomsmægleren en standardkøbsaftale. En købsaftale skal ses som dit tilbud til sælgeren, og heri skal det stå, hvis du har særlige forbehold eller betingelser. Købsaftalen er først bindende for køber og sælger, når begge parter har skrevet under. Line Franck fra Danbolig Aarhus City anbefaler i den forbindelse, at du allierer dig med en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at få styr på de paragraffer, betingelser og lignende, der følger med en købsaftale.

3.1 Overvej din fortrydelsesret

Overvej din fortrydelsesretSom køber har du altid seks dags fortrydelsesret, som indtræder på det tidspunkt, hvor begge parter har skrevet under på købsaftalen. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at det koster dig 1 % af købesummen. Herudover skal du være opmærksom på, at fortrydelsesretten kun er gældende, hvis dette beløb er indbetalt til sælger inden fristens udløb.

4. Berigtig bolighandlen

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, kan handlen betragtes som endelig. Herefter skal handlen berigtiges, hvilket kort sagt vil sige, at man gennemfører købsaftalen i praksis. Hermed menes, at sælger modtager købesummen, og at du som køber opnår ejendomsret over boligen.

4.1 Deponering

Deponering er et slags depositum, der sikrer, at både ejendomsmægler og sælger kan få sine penge, hvis handlen af en eller anden grund ikke skulle gå igennem. Deponering kommer til udtryk ved, at køber overfører et depositum til sælgers ejendomsmægler og pengeinstitut, der så stiller garanti for, at sælger kan få købesummen udbetalt. Denne garanti varer indtil skødet er tinglyst, hvor den så afløses af en kontant afregning af restkøbesummen.

4.2 Tinglysning af skøde

Tinglysning af et skøde har til formål at registrere ejerskiftet i tingbogen, og dermed give køber retten over boligen. Et skøde er et dokument, der indeholder de overordnede informationer vedrørende overdragelsen af boligen – herunder blandt andet boligens adresse, køber og sælgers personlige oplysninger, købesummen og overtagelsesdatoen.

Tinglysning af skødet

5. Overtag boligen

På selve overtagelsesdagen overdrager sælger og ejendomsmægler nøglen til din nye bolig til dig. Ved nøgleoverdragelsen er det en rigtig god idé, at I alle sammen gennemgår hårde hvidevarer, stikkontakter med mere, så der ikke senere opstår tvivl omkring funktionsdygtigheden af disse affekter på overdragelsestidspunktet.

5.1 Refusionsopgørelse

Sammen med sælger bør du på overtagelsesdagen herudover også aflæse gas, vand, varme, olie med mere. Tallene bruges til at udarbejde en refusionsopgørelse, der er en oversigt over, hvordan køber og sælger fordeler boligens udgifter (eksempelvis ejendomsskat, ejerforeningsudgift og lignende).

Refusionsopgørelse er det sidste trin i bolighandlen

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top