Vælg den billigste realkreditforening – så mange penge kan du spare!

Vidste du, at der kan være mange penge at spare ved at vælge den rigtige realkreditforening? – Og at du faktisk kan nedsætte dit allerede eksisterende låns bidragssats ved at lægge dit lån om?

I denne guide kan du læse om besparelser på bidragssatsen ved både optagelse og omlægning af realkreditlån. På den måde kan du blive klogere på, hvordan du får det billigste realkreditlån.

Find den billigste realkreditforening og spar mange pengeFor mange mennesker er et realkreditinstitut et realkreditinstitut. Og en bidragssats er en bidragssats. Netop derfor er det de færreste, der for alvor sætter sig ind i, hvilket realkreditinstitut, der er det billigste. Herudover er mange slet ikke klar over, at bidragssatsen kan falde markant, hvis man omlægger sit lån og får genvurderet sin boligs værdi.

Der kan dog være mange penge at spare, hvis man bruger lidt tid på at orientere sig om, hvordan det hele hænger sammen. Nedenfor kan du blive klogere på hele processen og på den måde blive godt rustet til at vælge den billigste realkreditordning.

Find det billigste realkreditlån!
Du får 3 uforpligtende tilbud på dit lån

Vælg den rigtige realkreditforening fra starten

Når du skal vælge realkreditforening, er der frit slag på alle hylder. Det er nemlig fuldstændigt frivilligt hvilken realkreditforening, du benytter. Dette også selvom din bank er tilknyttet en bestemt realkreditforening. Vi anbefaler derfor, at du undersøger markedet, inden du tager den endelige beslutning. Overordnet set ligner realkreditinstitutterne og deres lånemuligheder hinanden. Men hvis du vil sammenligne institutternes prisniveau, kan du kigge på den såkaldte bidragssats. Bidragssatsen er det beløb, du betaler til realkreditinstituttet for at have dit lån. Det er penge, der blandt andet går til administration og lønninger til instituttets ansatte – og altså det, en realkreditforening tjener på at formidle lån mellem låntager og långiver.

Bidragssatsen beregnes af din restgæld og varierer fra institut til institut. Udregningen afhænger først og fremmest af, hvilken låntype, du ønsker at benytte (mybanker.dk). Vælger du et fastforrentet lån, er bidragssatsen lavere end ved lån med variabel rente. Læs mere om de forskellige lånetyper her. Herudover afgøres bidragssatsen af, hvor stor en del af din boligs værdi, dine realkreditlån udgør. Jo højere procenttal, jo højere bidragssats. Hvis dine realkreditlån udgør 80 % af din boligs værdi, skal du altså betale mere, end hvis der kun er tale om 40 %. Det skyldes, at jo højere andel af boligens værdi, du skal låne, jo større risiko er der for realkreditinstituttet forbundet med din tilbagebetalingsevne.

Ifølge realkreditraadet.dk er bidragssatserne på fastforrentede obligationslån med afdrag i 2015 følgende hos de fire største realkreditinstitutter:

Belåningsprocent BRF Nordea Realkredit Danmark Totalkredit
0-40 % 0.33 % 0.35 % 0.27 % 0.35 %
0-60 % 0.48 % 0.50 % 0.46 % 0.48 %
0-80% 0.61 % 0.65 % 0.68 % 0.61 %

I ovenstående tabel er det tydeligt, at bidragssatserne varierer lidt på tværs af realkreditinstitutterne. Den største forskel i satserne ses dog, hvis man sammenligner belåningsprocenterne. Hvis du kun skal låne 40 % af din boligs værdi, er bidragssatserne 0.27-0.35 %, mens de er 0.61-0.68 %, hvis du skal låne 80 % af din boligs værdi. Det ses også, at Realkredit Danmark er billigst, hvis du kun skal låne 40 % af din boligs værdi, mens BRF og Total Kredit er billigst, hvis du skal låne 80 % af din boligs værdi i et realkreditinstitut.

Nedenfor har vi regnet din årlige bidragsbetaling ud for et lån på 1 million kroner ved laveste og højeste belåningsgrad hos Realkredit Danmark:

  • 40 % belåningsgrad: 1.000.000*0.0027 = 2700 kroner
  • 80 % belåningsgrad: 1.000.000*0.0068 = 6800 kroner

Der er altså 4100 kroners forskel om året på de to betalingsgrader. Det kan derfor godt betale sig at have sparet en stor del af din boligs værdi op på forhånd.

Selvom der ikke er den store forskel på bidragssatserne på tværs af realkreditinstitutterne, kan det godt betale sig at indhente flere tilbud. Bidragssatserne hos de enkelte institutter kan nemlig variere meget efter låntype, og måske er netop din lånesituation billig hos ét institut og dyr hos et andet. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at du sammenligner lån af samme karakter hos de forskellige realkreditinstitutter. Tilbuddene skal med andre ord gælde lån med samme løbetid, afdragsprofil og belåningsprocent – ellers er det som at sammenligne æbler og pærer.

Penge at spare ved at finde det rigtige realkreditlån

Omlæg dit realkreditlån og spar penge

I nogle tilfælde kan du spare penge ved at omlægge et allerede eksisterende realkreditlån. Ved en konvertering kan du vælge at få genvurderet din bolig. Det er typisk noget, du selv skal tage initiativ til. Hvis boligen viser sig at være mere værd, end du har givet, så udgør dit realkreditlån en lavere andel af boligens samlede værdi. Herved stiger sandsynligheden for, at din bolig kan sælges uden tab. Det samme gør sig gældende efter nogle år som boligejer. Her har du betalt af på dit boliglån, og lånet udgør derfor en mindre andel af boligens samlede værdi end tidligere.
I begge tilfælde kan du få nedsat din bidragssats og derved spare mange penge.

Lad os eksempelvis antage, at du har lånt 2,4 millioner i et realkreditinstitut til en bolig, der i alt har en værdi af 3 millioner. I dette tilfælde er din belåningsgrad 80 %:

Beregning ved belåningsgrad på 80%

Jævnfør ovenstående tabel ligger din bidragssats derfor et sted mellem 0,61 % og 0,68 %.

På et lån på 2,4 millioner betyder det, at du skal betale mellem 14.640 kroner og 16.329 kroner i bidragssats om året. Det svarer til mellem 1220 kroner og 1361 kroner i månedligt bidrag til dit realkreditinstitut:

Beregning af besparelser på realkreditlån, ved at vælge den rigtige kreditforening

 

Hvis du efter en årrække vælger af få vurderet din bolig igen, og at den denne gang bliver vurderet til 4 millioner, så vil dine lånte 2,4 millioner udgøre en mindre andel af boligens samlede værdi, end da boligen var 3 millioner værd. Hvis dit lån har været med afdrag, vil lånet på de 2,4 millioner endda være formindsket, men lad os se bort fra det her. Med en boligværdi på 4 millioner og et lån på 2,4 millioner er din belåningsgrad 60 %:

Beregning ved belåningsgrad på 60%

Ifølge førnævnte tabel ligger din bidragssats nu mellem 0.46 % og 0,50 %. På et lån på 2,4 millioner svarer det til, at du skal betale mellem 11.040 kroner og 12.000 i årligt bidrag til realkreditinstituttet. Det svarer til et månedligt bidrag mellem 920 kroner og 1000 kroner:

 

Hvor meget kan DU spare?

Ved den laveste bidragssats sparer du således 3600 kroner om året, hvis dit hus bliver vurderet til at være 1 million mere værd:

Besparelse ved laveste bidragssats

Ved den højeste bidragssats sparer du 4629 kroner om året, hvis dit hus bliver vurderet til at være 1 million mere værd.

Besparelse ved højeste bidragssats

Det vil altså sige, at du har mulighed for at spare en del penge på bidragssatsen, hvis du har en fornemmelse af, at din boligs værdi er steget. Sørg i dette tilfælde for at få lavet en værdivurdering hurtigst muligt.

Find det billigste realkreditlån!
Du får 3 uforpligtende tilbud på dit lån

Relaterede indlæg

Efterlad en kommentar

Skriv et svar

Din e-mail adresse bliver ikke offentliggjort.
Top